Tuesday, January 30, 2007

Embedding video example

Just a try to embed a YouTube video into my Blog

Shilpa Shetty - Winning Moments :)

Monday, January 29, 2007

Very Good Poem --> Forwarded by Somebody

Very Good Poem --> Forwarded by Somebody

Thamirabharani – Review

Family movie with same old – “மாமா பையன் அத்தை பொண்ணு” relation. The divided family reunited with sparkling fight sequences and sentimental talks. Hari(who was the director of Samy, Kovil) has given this film with all masalas.

Vishal is named as “கெட்டவன்” by his friends for his deeds. Prabhu, who is uncle of Vishal, separated from his wife – Nadhiya because of his sister – Rohini (Vishal’s mother). After long years, Vishal understands this and tries to join the family with some blood shed.

One of L.R. Eswari’s mariamman song has been converted into a ‘டப்பாங்குத்து’ love song in this. Some music director’s are crazy on remixes nowadays.

Things to expect: Bhanu good looking family character – who is daughter of Prabhu, Nadhiya pair. Manorama in grand mother on Prabhu side, vijayakumar in grand father on Nadhiya side characters.

Happy Feet – Review

Fun filled animated film with a very little message to the mankind. A little cute penguin, which has ugly singing voice can do dancing very well, finds strangers are doing fishing in their area. It finds those guys and tells them – “leave fishes for penguins”. That’s what the message is. Really all children will love to see penguins. This film got number of songs and dancing moments too.

Monday, January 22, 2007

Book of this month - Profitable investment in shares

- By S.S. Grewal

As i finished my first book within few days of month start, I don't want to lose the phase by waiting till Feb 1st. So, I started with my next book of this year.

This book is not a story type. It is a beginner's Guide to shares. But I found it is very informative and useful for understanding the basics of share marketing.

Aalwar - Review

Ajith is a brahmin guy who does puja in temple. He survives with his mother & sister. Temple in-charge(villain) wants to keep his wealth in temple hundi to avoid IT raid. Ajith denies permission for that, but it was kept in it by force. Still IT executives identifies it. Villain group thought it was done by Ajith & he may tell the truth during interrogation. So, he decides to kill the entire family. Somehow our hero escapes and taking revenge on villain. huh.haaaaaaw.(yawning)

Nothing helped Ajith to keep the phase of his victory through 'Varalaaru'. Only consolation is Vivek's normal comedy track.

Friday, January 19, 2007

Scnary picture - uploaded from Picasa

Blogging from Google Docs

Blogging from Google Docs

It is very easy now to publish into blog.

After Google integration with Blogger, everyday i find a new feature being added which eases

the publishing more and more easiar.

This document i updated in http://docs.google.com

and publsihed from there.

We can keep our documents online within our account and also share them to certain people or publish to

Blog.

Great work!

Pongal Release - Reviews


Just Click on the Picture - I dont know why i not getting the font correctly displayed.

Friday, January 12, 2007

Pongal releases

-- From : tamil.galatta.com

In Tamil Nadu, Pongal is not just a time for colorful festivities across the state, but also a time when big movies release en masse. Pongal 2007 too is expected to be the same, with 5 films with big names releasing at the same time: Pokkiri (with Vijay and Asin), Aalwar (with Ajith and Asin), Guru (with Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai, Madhavan & Vidya Balan), Paruthiveeran (with Karthi and Priya Mani), Thaamirabharani (with Vishal and Banu) and Veerasamy (with T. Rajendran and Mumtaj).

Now, though, there is speculation on whether the biggest of these films - Pokkiri and Aalwar - will actually release this Friday (January 12), the traditional release day, or on Pongal day itself (January 14) or perhaps even later!

Pokkiri, for example, is expected to release on January 14. Mr. Mohan Natarajan, producer of Aalwar said that he will confirm the exact date of release by Thursday, January 11. Thaamirabharani, Paruthiveeran and Veerasamy too are expected to release anytime between the 12th and the 14th, but the exact dates have not been confirmed. Guru is said to be releasing as scheduled this Friday and will have a special charity screening courtesy the Shakti Foundation on Thursday, January 11.

Early or late, all of the above releases are nevertheless, much-awaited for. The thrill of a Vijay of Ajith film never wanes; Vishal and Jeevaa are the rising stars of today and of course, one can always look forward to some drama-filled scenes in a T.Rajendran film. Guru, of course, has created international news and everyone from Chennai to Seattle is waiting for Mani Ratnam's latest to wow the crowds.

Thursday, January 11, 2007

Good Story on getting best things

--Author : Somebody

It was a busy morning, approximately 8:30 am, when an elderly gentleman in his 80's, arrived to have stitches removed from
his thumb. He stated that he was in a hurry, as he had an appointment at 9:00 am. I took his vital signs and had him take a seat, knowing it would be over an hour before someone would be able to see him. I saw him looking at his watch and decided, since I was not busy with another patient, I would evaluate his wound.

On exam it was well healed, so I talked to one of the doctors, got the needed supplies to remove his sutures and redress his wound. While taking care of his wound, we began to engage in conversation I asked him if he had another doctor's appointment this morning, as he was in such a hurry.

The gentleman told me no, that he needed to go to the nursing home to eat breakfast with his wife. I then inquired as to her health. He told me that she had been there for a while and that she was a victim of Alzheimer Disease. As we talked, and I finished dressing his wound, I asked if she would be worried if he was a bit late. He replied that she no longer knew who he was, that she had not recognized him in five years now.

I was surprised, and asked him. "And you still go every morning, even though she doesn't know who you are?" He smiled as he patted my hand and said. "She doesn't know me, but I still know who she is."

I had to hold back tears as he left, I had goose bumps on my arm, and thought, "That is the kind of love I want in my life." True love is neither physical, nor romantic. True love is an acceptance of all that is, has been, will be, and will not be.

With all the jokes and fun that are in e-mails, sometimes there are some that come along that have an important message, and this is one of that kind.

Oh, by the way, peace is seeing a sunset, and knowing who to thank.

"The happiest of people don't necessarily have the best of everything; they just make the best of everything that comes along their way."

Wednesday, January 10, 2007

படித்ததில் பிடித்தது

பூபாளத்திற்கொரு புல்லாங்குழல் - வெ.இறையன்பு - IAS

--------------------------------------------

தொற்று நோய்
-------------------

என் வீட்டுக் காம்பவுண்டு

சுவர் முழுவதும்

அம்மைத் தழும்புகள்;

காரணம்

பக்கத்து வீட்டுக்காரர்

பசுமாடு வைத்திருக்கிறார்.


தனிக்கட்சி

----------

நாங்கள் இருவரும்

காதலில் நம்பிக்கையில்லை

என்ற

எங்கள்

ஒத்த கருத்தினால்

அறிமுகமாகி,

சந்தித்து, பேசி

நண்பர்களானோம்.

அடுத்த ஆவணியில்

எங்கள் திருமணம்.


குற்றம்

-------

நமது விரல்களே

பட்டுவிட்டாலும்

விழிகள்

சிவக்காமலா

விடுவிடுகின்றன?


தன் பங்குக்கு

------------

எரியாத் மின்விளக்கை

ஏளனம் செய்தது நாய்

தன் பின்னங்காலைத் தூக்கி!

Tuesday, January 09, 2007

தமிழ் விக்கிபீடியா


விக்கிபீடியா
என்பது எவரும் தொகுக்கக்கூடிய, இலவசமாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பன்மொழிக் கலைக் களஞ்சியத் திட்டமாகும். இங்கு நீங்களும் உங்களுக்கு விருப்பமான தலைப்புகளில் புதிதாக கட்டுரைகள் எழுதலாம்; ஏற்கனவே உள்ள பக்கங்களை திருத்தி எழுதலாம். விவரங்கள் அறிய புதுப் பயனர்களுக்கான விக்கிபீடியா அறிமுகப் பக்கத்தை பார்க்கவும்.

Saturday, January 06, 2007

Review of my first reading of this year: "Our Iceberg Is Melting"

First of all, Hats off to John Kottar by putting all his management experience in making people (especially me) understand “how to handle change” with his superb narration in a form of fable in “Our Iceberg Is Melting”.

A colony of penguins was living on an iceberg in Antarctic. They came to know the iceberg, on which they were living, was going to melt/break in another two months. With different characters named Alice, Fred, Louis, Head Penguin, Buddy & NoNo, Kottar explained how to handle the process of change in eight steps.

This book is written such a way that it can be read by all age groups from 6 to 60. Those who already read Spencer Johnson’s “Who moved my cheese” will feel almost same theme present in this book also. But this book is worth reading. I give 10 out of 10 for this book as I love it.

As Kottar rightly said, you need to read and reflect on the story. I will try to interpret his story in circumstances that I am facing and reflect stated resolutions as much as possible.

The Eight Step Process of Successful Change

 1. Create a Sense of Urgency
 2. Pull Together the guiding Team
 3. Develop the Change Vision and Strategy
 4. Communicate for Understanding and Buy In
 5. Empower Others to Act
 6. Produce Short-Term Wins
 7. Don’t Let Up
 8. Create a New Culture

Do you want to know - What the above eight process says and how to implement them – then read the book you will know.

Friday, January 05, 2007

Best Tamil Comedies - lollusabha

www.lollusabha.tk


New Releases
* சந்தானம், மனோகர், சுவாமிநாதன் கலக்கும் வாயக்கட்டு வயித்தக்கட்டு
* சந்தானம், மனோகர், சுவாமிநாதன், ஜீவா கலக்கும் ஆட்டம் பாட்டம் பித்தலாட்டம்

Thursday, January 04, 2007

நான் பேச நினைப்பதெல்லாம்...

நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் இங்கு உங்களுக்கு தர உள்ளேன். தயாராக இருங்கள்!

நினைவுகள் தாலாட்ட
நிலவு வந்து சோறூட்ட
கடந்து போன காலம் எல்லாம்
கண்முன்னே வந்து போக
காத்திருந்து காத்திருந்து
கண்களும் பூத்து விட்ட
கனவுக்காலம் நான் காட்டப்போகிறேன்!

Review of my first reading of this year: "Our Iceberg Is Melting"

First of all, Hats off to John Kotter by putting all his management experience in making people (especially me) understand “how to handle change” with his superb narration in a form of fable in “Our Iceberg Is Melting”.

A colony of penguins was living on an iceberg in Antarctic. They came to know the iceberg, on which they were living, was going to melt/break in another two months. With different characters named Alice, Fred, Louis, Head Penguin, Buddy & NoNo, Kotter explained how to handle the process of change in eight steps.

This book is written such a way that it can be read by all age groups from 6 to 60. Those who already read Spencer Johnson’s “Who moved my cheese” will feel almost same theme present in this book also. But this book is worth reading. I give 10 out of 10 for this book as I love it.

As Kotter rightly said, you need to read and reflect on the story. I will try to interpret his story in circumstances that I am facing and reflect stated resolutions as much as possible.

The Eight Step Process of Successful Change

 1. Create a Sense of Urgency
 2. Pull Together the guiding Team
 3. Develop the Change Vision and Strategy
 4. Communicate for Understanding and Buy In
 5. Empower Others to Act
 6. Produce Short-Term Wins
 7. Don’t Let Up
 8. Create a New Culture

Do you want to know - What the above eight process says and how to implement them – then read the book you will know.

Wednesday, January 03, 2007

Book of this Month - January 2007

As per my resolution 2007, I selected the following book for reading. I give feedback once I completed the book.


"A simple fable with profound lessons for working and living in an ever changing world."


Book website: http://www.ouricebergismelting.com/

Authors website: http://www.johnkotter.com/books/iceberg.html

New Year 2007!

Happy New Year everybody and everyone!

Every New Year starts a new chapter in life. Yes. I also start a new year with resolutions.

I like to have 2007 as Year of INVESTMENT.

Investment on HealthKeeping good health status to live longer. Carrying out regular medical checkup and exercising to keep me fit.

Investment on Career – Concentrating on activities to shape up career – make career more intesting and constantly growing

Investment on Money – Taking steps to invest money for future.

Investment on Life – All the above three are important in getting the investment in life. But other than these – I like to involve in charity activites that gives more meaning & stability to my life.

Resolutions for the Year 2007

1) What - Improving Book Reading Habit

How – By introducing one book every month or one topic every month

2) What – Being an absolute Professional

How – By practising the professional skills acquired in all activities that I am involving. Mainly on Performance Measurement

3) What – Make the Home Sweet Home

How – making home a place to live peacefully and happily

4) What – Live a meaningful Life

How – be useful to somebody who really deserves