Sunday, February 25, 2007

Pori

பொறி - தவிர்ப்பது நல்லது.

Pachchai Kili Muthu Charam

சரத்குமார் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தலைவன். நடுத்தர வயது. மனைவி, ஆறு வயது குழந்தை. குழந்தைக்கு டயாபடீஸ். கவலையுடன் இருக்கின்ற சரத்துக்கு, ரயிலில் தினமும் பேசி பழக ஒரு தென்றல் - ஜோதிகா. ஒரு நாள், இருவரும் மாமல்லபுரம் செல்ல அப்போது பார்க்கிறான் வில்லன். சரத்தின் சமுதாய பயத்தை பயன்படுத்தி பணம் பறிக்க ஆரம்பிக்கிறான். பிறகுதான் தெரிகிறது சதி. வில்லனும் ஜோதிகாவும் ஒரே கும்பல். இவர்களுக்கு இதுவேதான் business. சரத் அவர்களை பழி தீர்க்கிறான்.

பாடல்கள் இனிமை. ஆனால், முதல் பாதி மிகவும் மெதுவாக செல்வதாக தோன்றும். ஆங்கில படத்தின் தழுவல் என்றாலும், இன்றைய தேதிக்கும் நடக்கும் உண்மை போலத்தான் தோன்றுகிறது.

Saturday, February 17, 2007

Deepavali - Review

Billu ('Jayam' Ravi) - son of Mudaliyar (Vijayakumar) is a jolly guy with a gang. Mudaliyar is a big shot in his rayapuram area. A girl Sasi(Bhavana) who is visiting the neighbouring guy Settu(Hanifa) from Bangalore fall in love with the hero. But she is having a peculiar amnesia -i.e. she cannot remember that happened in last 3 years.

Sasi's father is an arrogant multi-millionaire separates the young pair. Sasi recovered from her disease and now forgot all the thing that happened with Billu. :-)

Then what more. Don't think you end up remembering the heart touching climax of 'Moundram Pirai'. This is different. Billu tries to recall all the things that happened between them. Though she could not remember anything - still she loves him for the sacrifice and wounds that he got because of her.

Almost in all the scene there is a heavy crowd in the screen. I don't know why. Also there is no work for the hero other than loving the heroine. Also, sometime people are talking normal language sometime in chennai tamil. Why so?

Songs are good. I made some of them to ringtones!

Atlast, Jayam Ravi proved - 'he can also act'

Friday, February 16, 2007

BOMMARILLU – Telugu Movie

Prakashraj is MD of a construction company. He has 2 sons and 1 daughter. Elder son married. Younger one is Siddharth. Prakashraj is such a good father who takes care of all the needs of the family. Yes, ALL the needs – even which shirt his son need to wear. This becomes a big trouble for siddhu (that’s how heroine calls Siddharth).

As per father’s decision, siddhu forcibly got engaged with a girl. But siddhu doesn’t want to leave 2 things in life to anybody – one is his life partner another is the career. So he decides to find his girl. He sees Genelia, his college junior and love starts.

Twist happens when Prakashraj sees lovers together. After prakashraj permission, Siddharth brings Genelia to his home for a week. She mingles with everyone in the family and gets a spot in heart. Sea change happens in Prakashraj mind after some open talks within the family.

A very good film with nice lucid screenplay.

Tuesday, February 06, 2007

Friendship – correct dimension

Frinedship is not the one that comes just after your first ‘Hi’. It is the one that comes by nature and which continues till your last blood drop.

Yes. You feel this after you see the following piece of movie clip. I made this clip and yes indeed this is my first clip hosted in YouTube.com


Friday, February 02, 2007


Knowledge Management—Emerging Perspectives

From - http://systems-thinking.org/

I really impressed with the organization of the following details in the website given above. I like to blog it as anyone can go and see the above web site for details on other topics too.

Developing a Context

  • A collection of data is not information.
  • A collection of information is not knowledge.
  • A collection of knowledge is not wisdom.
  • A collection of wisdom is not truth.

The idea is that information, knowledge, and wisdom are more than simply collections. Rather, the whole represents more than the sum of its parts and has a synergy of its own.

We begin with data, which is just a meaningless point in space and time, without reference to either space or time. It is like an event out of context, a letter out of context, a word out of context. The key concept here being "out of context." And, since it is out of context, it is without a meaningful relation to anything else. When we encounter a piece of data, if it gets our attention at all, our first action is usually to attempt to find a way to attribute meaning to it. We do this by associating it with other things. If I see the number 5, I can immediately associate it with cardinal numbers and relate it to being greater than 4 and less than 6, whether this was implied by this particular instance or not. If I see a single word, such as "time," there is a tendency to immediately form associations with previous contexts within which I have found "time" to be meaningful. This might be, "being on time," "a stitch in time saves nine," "time never stops," etc. The implication here is that when there is no context, there is little or no meaning. So, we create context but, more often than not, that context is somewhat akin to conjecture, yet it fabricates meaning.

That a collection of data is not information, as Neil indicated, implies that a collection of data for which there is no relation between the pieces of data is not information. The pieces of data may represent information, yet whether or not it is information depends on the understanding of the one perceiving the data. I would also tend to say that it depends on the knowledge of the interpreter, but I'm probably getting ahead of myself, since I haven't defined knowledge. What I will say at this point is that the extent of my understanding of the collection of data is dependent on the associations I am able to discern within the collection. And, the associations I am able to discern are dependent on all the associations I have ever been able to realize in the past. Information is quite simply an understanding of the relationships between pieces of data, or between pieces of data and other information.

While information entails an understanding of the relations between data, it generally does not provide a foundation for why the data is what it is, nor an indication as to how the data is likely to change over time. Information has a tendency to be relatively static in time and linear in nature. Information is a relationship between data and, quite simply, is what it is, with great dependence on context for its meaning and with little implication for the future.

Beyond relation there is pattern, where pattern is more than simply a relation of relations. Pattern embodies both a consistency and completeness of relations which, to an extent, creates its own context. Pattern also serves as an Archetype with both an implied repeatability and predictability.

When a pattern relation exists amidst the data and information, the pattern has the potential to represent knowledge. It only becomes knowledge, however, when one is able to realize and understand the patterns and their implications. The patterns representing knowledge have a tendency to be more self-contextualizing. That is, the pattern tends, to a great extent, to create its own context rather than being context dependent to the same extent that information is. A pattern which represents knowledge also provides, when the pattern is understood, a high level of reliability or predictability as to how the pattern will evolve over time, for patterns are seldom static. Patterns which represent knowledge have a completeness to them that information simply does not contain.

Wisdom arises when one understands the foundational principles responsible for the patterns representing knowledge being what they are. And wisdom, even more so than knowledge, tends to create its own context. I have a preference for referring to these foundational principles as eternal truths, yet I find people have a tendency to be somewhat uncomfortable with this labeling. These foundational principles are universal and completely context independent. Of course, this last statement is sort of a redundant word game, for if the principle was context dependent, then it couldn't be universally true now could it?

So, in summary the following associations can reasonably be made:

 • Information relates to description, definition, or perspective (what, who, when, where).
 • Knowledge comprises strategy, practice, method, or approach (how).
 • Wisdom embodies principle, insight, moral, or archetype (why).

Now that I have categories I can get hold of, maybe I can figure out what can be managed.


* Why Knowledge Management Systems Fail? - Yogesh Malhotra, Ph.D. --> Another Article of interest