Tuesday, April 24, 2012

கண்ணாடி மக்கள்

சிலர் தங்களின் வாழ்கையை ஒளி உடுருவி செல்லும் சாதாரண கண்ணாடி போல கருதிக்கொள்கிறார்கள். ஆம்! எந்த கருத்தோ உபதேசமோ அடுத்தவருக்கு கொடுத்து விட மட்டுமே உபயோகிறார்களே ஒழிய தங்களின் வாழ்வை வளப்படுத்திக்கொள்ளும் ஒரு வழியாக இருப்பதாக நினைப்பதில்லை. இந்த வேடிக்கை மனிதர்கள்  தாங்கள் செய்யும் எல்லா காரியங்களும் சரியே என்றும் அடுத்தவரின் செயலில் மட்டும் குறை உள்ளதாக கருதுகின்றனர்.

Sunday, April 22, 2012

Top Ten Free Applications that I liked the most

Certain applications catches our heart and we tend to use them whatever be the competition & how much ever features we get from other applications. Following is Ten applications in different categories that I use & all computer that I use will have these applications for sure.

10. PDFill PDF Editor (Category: PDF Editing)

When I wanted to save my web receipts in local disks I found this tool. During initial days, I used ‘Save Webpage As’ which provided option to save as HTML, but that output didn’t get render properly in different web browsers and also the linked images were not showing up when I tried offline printout. I badly in need of PDF file kind of storage. First I tried pdf995. Though it worked well, I got nagging messages all the time. So I switched to PDFill PDF. It gave me full power to whatever I want to do with a PDF file – a) convert any page to image b) enable printing option in print protected PDF files c) PDF printer driver enabled printing any document to PDF format. Especially, the output PDF file allows copy paste of its content again back which produces the same font effect. This is not the case in other PDF print driver softwares – they usually produce series of illegible box characters when we copy paste from their output PDF files. Now in 9.0 version, they provide state of art PDF Editor free. Download & try yourself in below website.

Website:http://www.pdfill.com/

9. XMind (Category: Mind Mapping)

Few years back, I got introduction to Mind Mapping techniques through books. I got interested in the subject and started exploring different Mind Mapping software tools existing in the market. One Mind Map tool that give enough features for Free usage is XMind. Some industry leading softwares provide just 7 days trial and they attach watermark or unwanted extra information  while printing. I found XMind is easy to use, enables integration with many other industry standard formats, excellent feature on export to images. No need to go anywhere for your Mind Mapping needs – go for XMind.

Website: http://www.xmind.net/

8. Serviio (Category:Media Server)

Next application falls in the Media server category. You think of any feature that a media server can perform – it is there in Serviio. Streaming your media files to other devices connected to the home network, seamlessly integrates and plays any type of media file, online streams, and more than that it is Free. I compared it with other products from Nero and TVersity & I liked serviio over others because of simplicity, versatility, small application size and readiness for improvements.

http://www.serviio.org/

7. JDownloader (Category: Download Manager)

-- Add Content Later

Website: http://jdownloader.org/

 

6. Media Player Classic (Category: Media Player)

-- Add Content Later

Website: http://mpc-hc.sourceforge.net/

5. Notepad++ (Category: Text Editor)

-- Add Content Later

Website: http://notepad-plus-plus.org/

4. Pidgin (Category: Instant Messenger)

-- Add Content Later

Website: http://www.pidgin.im/

3. CCleaner (Category: Computer Maintenance)

-- Add Content Later

Website: http://www.piriform.com/ccleaner

2. NHM Writer (Category: Language Utility)

-- Add Content Later

Website: http://software.nhm.in/products/writer

 

1. Mozilla Firefox (Category: Web Browsers)

-- Add Content Later

Website: http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/

Tuesday, April 10, 2012

சமீபத்தில் படித்து பிடித்துபோன திருக்குறள் – நட்பை பற்றியது

இரு தினங்களுக்குமுன் முதன்முறையாக ஒரு திருக்குறளை படித்தேன் – படித்த மாத்திரத்தில் பிடித்துப்போனது. அது நட்பைப் பற்றி எளிதாக இயல்பாக விளக்கியது. இதை ஆண் – பெண் இருபாலரின் நட்புக்கும், திருமணத்திற்குப்பின் கணவன் – மனைவியிடையே கண்டிப்பாக இருக்கவேண்டிய நட்பு முறைக்கும் விளக்கமாக கொள்ளலாம். இதை படிக்கும் போது கோப்பெருஞ்சோழன் – பிசிராந்தையாரின் நட்பு கதை கண் முன் நிழலாடுவதை தவிர்க்கமுடியவில்லை.

பொருட்பால் - நட்பியல் - நட்பு

குறள் 785:

புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
நட்பாங் கிழமை தரும்.
கலைஞர் உரை:
இருவருக்கிடையே நட்புரிமை முகிழ்ப்பதற்கு ஏற்கனவே தொடர்பும் பழக்கமும் வேண்டுமென்பதில்லை. இருவரின் ஒத்த மன உணர்வே போதுமானது.
மு.வ உரை:
நட்புச் செய்வதற்குத் தொடர்பும் பழக்கமும் வேண்டியதில்லை, ஒத்த உணர்ச்சியே நட்பு ஏற்படுத்துவதற்கு வேண்டிய உரிமையைக் கொடுக்கும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
ஒருவனோடு ஒருவன் நட்புக் கொள்வதற்கு அருகருகே இருப்பதோ, நெருங்கிப் பழகுவதோ வேண்டியதில்ல. இருவரது எண்ணமும் ஒத்திருந்தால் அதுவே நட்பு என்னும் தோழமையைக் கொடுக்கும்.
Translation:
Not association constant, not affection's token bind;
'Tis the unison of feeling friends unites of kindred mind.
Explanation:
Living together and holding frequent intercourse are not necessary (for friendship); (mutual) understanding can alone create a claim for it.

நன்றி - http://www.thirukkural.com/

Monday, April 09, 2012

NHM Writer – தன்னிகரில்லா தமிழ் வழி தட்டச்சு மென்பொருள்!

தமிழில் எழுதும் ஒவ்வொரு கணிப்பொறி வலைப்பூ எழுத்தாளரும் தங்களின் தேவைக்கு எதாவது ஒரு மென்பொருளை தன் கைப்பொருளாகக் கொண்டு அதில் தட்டச்சு செய்வர். சமீப காலமாக பல தட்டச்சு மென்பொருட்கள் வந்தாலும் என் மனம் என்னவோ NHM Writer மூலமாக தட்டச்சு செய்வதையே கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நாடுகிறது. இதற்கு அந்த மென்பொருளின் சில சிறப்பு அம்சங்களே காரணம்:

1. பேச்சு வழி தட்டச்சு (phonetic keyboard) முறை எளிதாக கிடைக்கிறது. Google translate பயன்படுத்தும்போது அவை வரிசை படுத்தும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பிரயோகங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுப்பதே ஒரு பெரிய வேலை.

2. துரித தட்டச்சு இயக்கம் hotkey மூலம் வெகுவாக இயக்க முடியும். ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்ய Alt +0 என்றும் பேச்சு வழி தட்டச்சுக்கு உடனே மாற Alt + 2 பொத்தான்களை இயக்கினாலே போதும்.

3. இந்த மென்பொருள் தனக்கென ஒரு Editor ஐ உள்ளடக்கியது இல்லை. எந்த Editor ல் இருக்கிறீர்களோ அதையே உபயோகித்துக் கொள்ளும். உதாரணமாக – WinWord, Notepad, FireFox text box controls என எதில் இதை இயக்கினாலும் தமிழில் உடனே தட்டச்சு செய்யலாம். முக்கியமாக வலைப்பூ தொடுக்கும் போது மிகவும் உபயோகமாக இருக்கிறது.

4. அனைத்து Web Browser களிலும் இதை இயக்க முடிவதால் facebook, mail, forums என எதிலும் தமிழை பயன்படுத்த முடிவது எனக்கு பிடித்துப் போக இன்னொரு காரணம்.

 

உங்களுக்கு வேண்டுமெனில் இங்கே சொடுக்கி இந்த மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.