Thursday, April 25, 2013

வாழ்க்கையின் அர்த்தம் - வாழ்க்கை பற்றிய எனது பார்வை

ஒரு மனிதன் மற்றொரு மனிதனைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள நூறாண்டுகள் தேவையில்லை. அவர்கள் இருவருமே ஒரு மணிநேரம் பேசினாலே போதும்.

ஒருவருக்கு பிடித்தவை, பிடிக்காதவை, ரசிக்கும் நினைவுகள், வருத்தப் பெட்டகங்கள் இவைகளை மற்றவருடன் பங்கிட்டு கொண்டல் என்பது தினமும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படி தெரியப் படுத்திக்கொள்வதால் மற்றவர் நம்முடைய விருப்பத்திற்கு இணங்கவும் நாம் அவரின் விருப்பப்படி நடக்கவும் முடியும்.

எனக்கு பிடித்த ஒன்று உனக்கு பிடிக்காவிட்டால் அதை நான் இரு வழிகளில் செயல் படுத்திக்கொள்ள இயலும்.

* முதலாவது - உனக்கு தெரியாமல் அச்செயலை செய்வது.

* இரண்டாவது - நான் செய்வதை நீ சகித்துக் கொள்வது. ஆனால் இது உன்னுடைய சகிப்புத்தன்மையை பொறுத்தது.

வேறு ஒன்று உள்ளது. அதுதான் உனக்கு பிடிக்காத செயலை நான் அறவே செய்யாது விடுவது.

இது அந்த செயலின் மீது இருக்கும் எனது ஈடுபாட்டையும் உன் மீது இருக்கும் பிரியத்தின் அளவையும் பொறுத்தது.

நான் உன்னைவிட அந்த செயலில் அதிக ஆர்வமும் பிரியமும் உடையவனாய் இருந்தால் நான் உன் மனம் நொந்தாலும் அச்செயலை விடமாட்டேன். பலர் சிகரெட் பிடிப்பது இந்த வகையைச் சேர்ந்தது. அச்செயலைவிட நீ முக்கியம் உன் மனமறிந்து நான் செயல்படுவது முக்கியம் என்றால் நான் அச்செயலை தியாகம் செய்து விடுவேன்.

நேசம் என்பதும் காதல் என்பது ஒருவரின் குணத்தை மற்றொருவர் புரிந்து கொள்ளும் களமாக அமைத்துக் கொள்ளவேண்டும். காதல் என்பதை தங்கள் நடிப்பு பழகும் இடமாக கருதுகின்றனர். மணம் செய்து கொண்டு புரிந்து கொள்ள முயல்வதைவிட புரிந்து கொண்டவர்கள் மணம் செய்தால் அவரிகளின் வாழ்க்கை மணம் வீசி திகழும்.

நம்பிக்கை என்பது வாழ்க்கையின் அச்சாணி. நான் உங்களிடம் ஒன்று கேட்கிறேன். “உங்கள் மீது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதா?” உங்கள் மீது நீங்கள் கொள்ளும் நம்பிக்கையின் அளவை கொண்டே நீங்கள் மற்றவர்களையும் மதிபீடு செய்கிறீர்கள். இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை.

எவன் ஒருவன் மற்றவர்மீது சந்தேகம் கொள்கிறானோ அவன் தன் மீதே நம்பிக்கை இல்லாதவன் ஆகிறான் - இது திருமண வாழ்வில் மிகவும் கடினமான ஆனால் மிக முக்கியமான பாடம். இதையே சற்று விளக்கமாக கூறவேண்டுமானால் -

”ஒருவன் நல்லவன். சுத்தமானவன். உத்தமமானவன். நான் மற்ற பெண்களை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காதவன் என்றால் பலர் அவன் மனைவியை பிறர் பார்க்கும்போது அவனுக்கு சந்தேகம் வராது. அவன் பார்க்கும் பார்வை கோணலாக இருந்தால் மற்றவரின் நேர்கொண்ட பார்வையும் கோணலாகத்தான் தெரியும்.”

உலகின் ஒவ்வொரு செயலும் நிகழ்வும் நம்மை பாதித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. அதனால் நம் மனம் பக்குவப்படவோ.. சஞ்சலப்படவோ ஆரம்ப்பிக்கிறது. அதே போன்ற செயல்கள் எதேச்சையாக நடந்தாலும் அதற்கு நாமாக காரணம் கற்பிக்கின்றோம் மேலும் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நடந்த செயல்களை நினைவு கூறுவோம்.

“நீ மேலே நின்று பார் - உலகம் முழுதும் உனக்கு தெரியும்.

நீ கீழே இருந்து பார் - உலகமே உன்னை பார்க்கும்”

உன்னை உலகில் உள்ள அனைவரையும் அறிந்து கொள்ள - புரிந்து கொள்ள - நேசிக்க சொல்லவில்லை. உன் குடும்பத்தை நேசித்துப் பார். பெற்றோர் பெண்டு பிள்ளை இவர்களை புரிந்து கொள். அவர்தம் நிலையை - மனதை புரிந்து கொள். அவர்களும் உன்னை புரிந்து கொள்வர். பிறகு பாரேன் உன்னையன்றி யாரும் மகிழ்ச்சியான மனிதனாய் இருக்க முடியாது.

 

-- இது நான் கல்லூரி படிக்கும் காலத்தில் (1997) எழுதிய கட்டுரை. இதை பேஸ்புக்கில் 2010ல் பதிந்தேன். இங்கு எல்லோருடைய பார்வைக்கும் வைக்கிறேன்.

Thursday, April 04, 2013

Give your best always

An elderly carpenter was ready to retire. He told his employer-contractor of his plans to leave the house building business and live a more leisurely  life with his wife enjoying his extended family. He would miss the paycheck, but he needed to retire. They could get by. The contractor was sorry to see his good worker go and asked if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter said yes, but in time it was easy to see that his heart was not in his work. He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials. It was an unfortunate way to end his career.

When the carpenter finished his work and the builder came to inspect the house, the contractor handed the front-door key to the carpenter. "This is your house, " he said, "my gift to you."

What a shock! What a shame! If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently, beautifully and excellently. Now he had to live in the home he had built none too well.

So it is with us. We build our lives in a distracted way, reacting rather than acting, willing to put up less than the best. At important points we do not give the job our best effort as it is meant for someone else not for us - why do we think others deserve less than the best out of what we are doing for them. Then with a shock we look at the situation we have created and find that we are now living in the house we have built (think in perspective of bigger environment we would be creating and working in). If we had realized how important (no matter how small it may be) it could be for us or others, then we would have done it definitely differently in the best possible way.